Privacy (AVG)

Wanneer wij een notariële akte opstellen voor u, zullen daarin uw persoonsgegevens moeten worden opgenomen op basis van de wettelijke regels. Deze regels hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens. De notaris moet namelijk bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. Zo geldt hiervoor onder meer het volgende:

  • De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
  • Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
  • De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Kamer van Koophandel en Kadaster. 
  • De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
  • Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.
  • Wij vragen u vooraf of u wilt dat er stukken aan uw adviseur (denk aan uw makelaar, hypotheekadviseur of accountant) worden toegezonden.
  • Wij hanteren een privacyverklaring.

Voor meer informatie:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.