Voogdij regelen

Gezag over minderjarigen
De wet zegt iedere minderjarige onder gezag moet staan. U kunt dat helemaal zelf in de hand houden, ook na uw overlijden. Daarvoor is een notarieel vastgelegde voogdijregeling nodig. 

Dat gezag houdt in dat er één, maar meestal twee personen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind. In de meeste gevallen berust dit gezag bij de ouders. Dit ouderlijk gezag hebben de ouders in bijna alle gevallen samen tijdens hun huwelijk of samenwoning. Na scheiding geldt dat tegenwoordig in beginsel ook (co-ouderschap).

Als beide ouders zijn overleden, benoemt de rechter een voogd over de kinderen. De rechter luistert daarbij naar de familie van de kinderen en naar de kinderen zelf als deze ouder dan 12 jaar zijn. Verder krijgt de rechter advies van instanties voor jeugdzorg/kinderbescherming. 

Dat betekent dus dat u niet zeker weet wie na overlijden van u en uw partner de verantwoordelijkheid voor uw kinderen gaat krijgen. Het is mogelijk om zelf te bepalen wie de zorg voor uw kinderen krijgt na uw overlijden. In een testament kunt u een voogd kinderen aan te wijzen. Daarin kunt u direct ook andere zaken voor na overlijden vastleggen. Bijvoorbeeld of u vindt dat uw kinderen bij elkaar moeten blijven of iemand anders dan de voogd verantwoordelijk wordt voor de financiën van uw kinderen. Daarnaast is het mogelijk om niet één, maar twee personen als voogd aan te wijzen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of specifiek weten wat dit betekent voor uw situatie? Neem dan gerust contact met ons kantoor op.