Huis & hypotheek

Transacties onroerende zaken via de notaris
Wanneer u een woning gaat kopen of verkopen, is daarbij altijd een notaris betrokken. Na het sluiten van de koopovereenkomst vindt de overdracht van de woning namelijk plaats door de ondertekening van een notariële akte van levering. Ook wanneer u een hypotheek verleent op uw woning, wordt hiervan een notariële akte opgemaakt: de hypotheekakte. Dat geldt verder voor veel andere juridische handelingen die betrekking hebben op onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld het verlenen van een recht van vruchtgebruik of de splitsing in appartementsrechten. De tussenkomst van de notaris is door de wet voorgeschreven omdat er bij transacties met onroerende zaken grote juridische en financiële belangen spelen. 

Overdracht
De notaris stelt de akte van levering op. Met deze akte wordt de eigendom overgedragen. De akte wordt opgesteld aan de hand van  de eerder getekende koopakte. De notaris beoordeelt de koopakte en zorgt voor een juiste uitwerking van de afspraken in de akte van levering. Eventuele onduidelijkheden of bijzonderheden worden opgespoord en zo nodig opgelost in overleg met de betrokkene(n). Denk aan de situatie dat er beslag is gelegd door een schuldeiser of dat iemand anders nog bepaalde rechten op de woning blijkt te hebben. Uiteraard wordt er na de ondertekening van de akte van levering voor gezorgd dat alles juist wordt verwerkt bij het Kadaster. Bovendien regelt de notaris het geldverkeer, waardoor de verkoper de zekerheid heeft dat hij de koopsom ook daadwerkelijk ontvangt. 

Hypotheek
Wanneer er een hypotheek wordt verleend, zal er aan de hand van de financiële stukken van de geldverstrekker (doorgaans een bank) hypotheekakte worden opgesteld. Daarin worden de afspraken met de geldverstrekker uitgewerkt. Door het verlenen van het hypotheekrecht, krijgt de geldverstrekker zekerheid op de woning en daarmee de mogelijkheid om onder omstandigheden de woning te verkopen en zich op de opbrengst te verhalen. Na de ondertekening van de akte wordt deze ingeschreven bij het Kadaster. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Vult u dan onderstaand formulier in.

Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:
Bericht:

Hartelijk dank voor uw aanvraag.
Uw bericht is verzonden.