Legalisatie

Wanneer is legalisatie nodig?
Wanneer u van een notaris een volmacht of andere verklaring ontvangt om te ondertekenen, moet deze veelal worden gelegaliseerd. In stukken die u van ons kantoor ontvangt zullen wij uitdrukkelijk vermelden of in uw geval legalisatie nodig is.

Waarom legalisatie?
Het ondertekenen van een volmacht of verklaring is een juridische handeling. Zo geeft u door het ondertekenen van een volmacht iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Daarom is het belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zelf de volmacht ondertekend heeft en niet iemand anders. Dat kan als uw handtekening op het document wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf het document ondertekent en dat uw handtekening op de verklaring/volmacht staat. Zo kan voorkomen worden dat achteraf onenigheid ontstaat over de echtheid van uw handtekening.

Zijn er kosten aan verbonden?
Indien de ondertekening nodig is voor een dossier dat op ons kantoor in behandeling is, verrichten wij deze legalisatie kosteloos. Natuurlijk kunt u voor de legalisatie altijd contact opnemen met een andere notaris. Deze notaris zal doorgaans wel kosten in rekening brengen voor het legaliseren van uw handtekening. Indien u de legalisatie op een ander notariskantoor laat verrichten, is het verstandig bij dat kantoor eerst te informeren of u vooraf een afspraak moet maken en welke kosten er aan de legalisatie zijn verbonden. Indien de ondertekening nodig is voor een dossier dat bij een andere notaris in behandeling is, brengen wij per legalisatie € 42,50 inclusief BTW in rekening.

Wat moet u meenemen?
Bij uw komst naar het notariskantoor neemt u mee: de volmacht of de verklaring die u moet ondertekenen én een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Wat is de gang van zaken?
U ondertekent de volmacht of verklaring vervolgens op het notariskantoor. U mag het document niet van tevoren ondertekenen omdat moet worden vastgesteld dat u het document zelf ondertekent. Vervolgens wordt een legalisatieverklaring onder het document gezet die door de notaris wordt ondertekend. Daarmee is uw handtekening gelegaliseerd. Indien het dossier op ons kantoor in behandeling is, blijft de ondertekende verklaring/volmacht op ons kantoor voor de verdere afwikkeling van het dossier. In andere gevallen, ontvangt u de volmacht weer terug.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Vult u dan onderstaand formulier in.

Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:
Bericht:

Hartelijk dank voor uw aanvraag.
Uw bericht is verzonden.