Erven & nalaten

Overlijden
Wanneer iemand overlijdt, gaan diens bezittingen en schulden over op diens erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn en welke gevolgen de overgang van de bezittingen en schulden heeft, bepaalt de wet. Het huidige erfrecht dateert van 1 januari 2003.

Volgens de wet zijn de naaste familieleden de erfgenamen. Indien er een echtgenoot of geregistreerd partner is, dan wordt deze (tezamen met de kinderen) als eerste aangewezen als erfgenaam. Het huidige erfrecht bepaalt dat de kinderen hun erfdeel tijdens het leven van de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner in beginsel niet kunnen opeisen.

U komt in aanraking met het erfrecht als u een testament wilt maken omdat u wilt afwijken van de wettelijke regeling en als u zelf een erfenis krijgt.

Testament
Een testament is een akte waarin u regelingen treft voor uw eigen nalatenschap. Onder de huidige wetgeving bestaan ruime mogelijkheden om af te wijken van de wettelijke regels.

Zo kunt u in afwijking van de wet andere erfgenamen benoemen en kunt u specifieke regels treffen voor de wijze waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld. Vaak zullen in een testament ook regelingen worden opgenomen om de erfbelasting te beperken. Voor een goede estate planning is een zorgvuldig geschreven testament van groot belang.

Erfenis
Nadat iemand is overleden, worden de erfgenamen eigenaar van de bezittingen van de overledene. en moeten zij ook de schulden van de overledene betalen. Mogelijk is er in het testament een executeur is aangewezen; in dat geval is de executeur verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap.

Vaak is voor de afwikkeling van de nalatenschap een verklaring van erfrecht nodig. Dit is een akte waarin de notaris verklaart wie over de nalatenschap mag beschikken. Erfgenamen hebben de mogelijkheid om de nalatenschap te aanvaarden of verwerpen. Het kan raadzaam zijn om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. In het laatste geval wordt de erfgenaam in beginsel beschermd tegen schuldeisers van de overledene.  

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze diensten? Vult u dan onderstaand formulier in.

Naam:
E-mail:
Telefoonnummer:
Bericht:

Hartelijk dank voor uw aanvraag.
Uw bericht is verzonden.